دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
عضومسلکی مدیریت حقوق ولسوالی احمدخیل بست (۵) ومبصره درجه (۷)مرکزاصلاح تربیت اطفال
به منظور سپردن کاربه اهل کار ریاست عدلیه ولایت پکتیاد بست های ذیل راازطریق رقابت آذاد به اعلان می سپارد. عضومسلکی مدیریت حقوق ولسوالی احمدخیل بست (۵)یک بست : شرایط (فارغ التحصیل پوهنڅی حقوق وشرعیات ) مبصره درجه (۷) آمریت مرکز اصلاح...
Nov 17, 2016 -
مدیریت تعلیم وتربیه ریاست عدلیه بست (۵)
مدیریت تعلیم وتربیه ریاست عدلیه بست (۵) یک بست علاقمندان میتوانند که فورم درخواستی شان راازتاریخ ۱۳۹۵/۲/۵ الی ۱۳۹۵/۵/۱۲ ازمدیریت عمومی مالی واداری ریاست عدلیه ولایت پکتیا اخذنمایند
Jul 26, 2016 Jul 26, 2016