قرارداد ترمیم ریاست تر بیه معلم

ریاست معارف ولایت پکتیا درنظر دارد که ترمیم تعمیرات ریاست تربیه معلم را  ازطریق داوطلبی باز عقد قرارداد نماید از آنعده شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا اسناد داوطلبی را بعد از نشر اعلان الی یک روز قبل از آفر ګشایی از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست معارف ولایت پکتیا بدست بیاورند .

آفر ګشایی پروژه متذکره درمقر مقام ولایت پکتیا بتاریخ ۱۷ میزان ۱۳۹۷ تدویر یافته آفرهای دیر رسیده پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذمیګردد.