دچاپیریال ساتنی ریاست د(۳۳) قلمه داغمه اجناسو قرارداد

 

دپکتیا ولایت دچاپیریال ساتنی ریاست ددفتر مربوطه (۳۳) قلمه داغمه اجناس لیلام کوی هرهغه اشخاص چی داخیستلو خواست یی لری خپل غوښتن لیکونه دچاپیر یال ساتنی ریاست ته وسپاری

آدرس : دګردیز ښار خوست لین جامعه مارکیت دزرګری کوڅه دجامع جومات تر څنګ