دپکتیا ولایت دسرحدونو اوقبائیلو چارو ریاست داداری تعمیر دترمیم قرارداد

ټولو هغه ساختمانی شرکتونه چی قانونی اسناد ولری او دقرارداد کولو خیال ولری خبر ورکول کږی چی داعلان دنشرولو څخه تر قانونی  ورځو پوری دی  خپل درخواستونه دپکتیا ولایت دسرحدونو اوقبائیلوچاروریاست دمالی اوحسابی لوی مدیریت ته وسپاری شرطنامه  او اړوند اسناد دیاد مدیریت څخه ترلاسه آفرګشایی دپکتیا ولایت په مقام کی دټاکل شوی کمیسون په حضور ترسره کیږی